BOOKBLOG ENTRY #42

Saranggola ni Efren Abueg

Ang kwentong ito ay tungkol sa isang pamilyang medyo may kaya sa buhay. Ngunit ganunpaman, tinuturuan ng ama ang kanyang anak na mamuhay mag isa  at tumayo sa sariling mga paa. 

” wala sa laki ng saranggola ang pagpapalipad at pagpapatagal niyom aa itaas. Hayaan mo… tuturuan kita!”  

Yang mga katagang iyan ang laging sinasabi ng kanyang ama sa kanyang anak lalo na nung nagpapagawa siya ng saranggola. Sa ilang taong pagusnod niya sa kagustihan ng ama, nakaramdam siya ng poot, galit at pagrebelde dahil sa hindi niya maintindihan ang kanyang ama. Pero nang siyang maging ganap na inhinyero na, at namatay ang kanyang ama doon na lamang niya napagtanyo ang ibig iparating ng ama.

Minsan, ang mga magulang natin ang nagdedesisyon sa ating mga sarili. Minsan , hindi rin nila tayo hinahayaan sa gusto natin. Siguro nga hindi natin maintindihan sa una pa lamang ngunit darating din ang tamang panahon na lahat ng iyon ay magakakaroon ng linaw sa atin na ang lahat ng iyon ay para sa ating ikabubuti.

Source:

https://www.tagalogshortstories.net/efren-abueg—saranggola.html

You may also visit the blog :

TheFashionista24 by Joy Galvez

One in a Million by Jessa Mae Rolluqui

Yeojbunso by Joey Malana

Inside Thoughts by Christine Almonte

Laethnoesphere by Kael Galia

Bound in Covers by Melvin Bueno

lokong pagibig bakit nauso pa by Ruel Holgado

The Moviewer by Lyka Loveres

Maestro de Tono by Chariza Dominguez

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s